SDH Vícenice

Autor: Vítězslav Krotký <admin(at)vicenice.cz>, Téma: SDH Vícenice, Vydáno dne: 25. 01. 2008

  Sbor dobrovolných hasičů v naší obci byl založen 1.1.1937. Členská základna tehdy čítala 21 členů.

Prvním starostou byl KROTKÝ FRANTIŠEK
náčelník BŘINEK FRANTIŠEK
podnáčelník ČÁSTEK ANTONÍN
jednatel PAPOUŠEK LADISLAV
četař BŘINEK AUGUSTÝN
zbrojíř NOVÁK BOHUMIL
1. trubač ROUPEC ANTONÍN
2. trubač FINDA JOSEF
lezec ČÁSTEK LADISLAV
samaritán FIALKA RUDOLF
pokladník DVOŘÁK FRANTIŠEK

Členové: POTĚŠIL JOSEF, ČÁSTEK ANTONÍN, DVOŘÁK JOSEF, VRBKA JAN, VOJTĚCH JOSEF, KROTKÝ VLADIMÍR, KROTKÝ ANTONÍN, FORMAN JOSEF, DRESLER JAROSLAV, FORMAN FRANTIŠEK.

  V samých začátcích se sbor snažil vydělat ochotnickými vystoupeními. Už první vystoupení se konalo 28.2.1937. Nehráli pouze ve Vícenicích, ale např. 21.3. v Bohušicích a později i v Jakubově, Dolních Lažanech, Šebkovicích a v dalších vesnicích.
  Na první pracovní stejnokroje byla zakoupena 1.7.1937 látka v hodnotě 500 Kčs a místním krejčím byly tyto stejnokroje ušity.
  V měsíci říjnu téhož roku byl domluven odprodej starší koňské stříkačky ze sboru z Tasova. Cena byla 1900 Kčs. 26.10.1937 se zaplatilo 900 korun a do konce roku byl zaplacen zbytek.

Informace budou postupně doplněny.