Tříkrálová sbírka

Autor: Vítězslav Krotký <admin(at)vicenice.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 05. 01. 2020

  V neděli 5. ledna 2020 proběhla v naší obci tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná Českou charitou.

  Koledníci opět navštívili domácnosti, kde byli vlídně přijímáni. Celkem bylo vybráno 8.870,- Kč. Vybraná částka bude odevzdána na účet charity. Vybrané peníze budou opět použity pro všechny potřebné.

  Za Vaši štědrost Vám děkuje Marie Částková, pověřená organizací sbírky ve Vícenicích.