Výstavba splaškové kanalizace v obci - plánovaný postup prací

Autor: Vítězslav Krotký <admin(at)vicenice.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 27. 10. 2021

  Vážení občané, tímto bych Vás chtěl informovat o postupu prací při výstavbě splaškové kanalizace v obci.
  Předpokládaný plánovaný postup prací:
  V současné době se betonují rýhy po výkopech v uzavřených úsecích silnic III. třídy v obci tak, aby byla umožněna zimní údržba těchto silnic. Toto by mělo být dokončeno do konce října 2021. Termín dokončení celé kanalizace se posouvá na konec května 2022. Připojování jednotlivých nemovitostí na kanalizaci se předpokládá cca od března 2022. V průběhu listopadu 2021 budou probíhat práce na odbočkách k jednotlivým nemovitostem v místních komunikacích a v zelených plochách. Také budou probíhat dokončovací práce na čerpací stanici na loukách.
  Přesné termíny budou ještě průběžně upřesňovány tak, jak se je dozvíme od zhotovitele stavby. Kontakt na odpovědnou osobu zhotovitele: Ing. Petr Milko, tel.: 778 028 500.
  Za způsobené problémy se omlouváme.